ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิหมอชาวบ้าน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Moh Chao Ban Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 2278 1616
โทรศัพท์ 2:
0 2278 0481
โทรสาร:
0 2271 1806
อีเมล์:
info@doctor.or.th
เว็บไซต์:
http://www.doctor.or.th/
วันก่อตั้งองค์กร:
2003-03-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
36/6 ซอยประดิพัทธ์ 10 แขวงสามเสนใน
อำเภอ:
พญาไท
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ล่ามภาษามือ (ประกอบข่าวช่อง 11) - อบรมสุขภาพอนามัย ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง - การผลิตวารสารหมอชาวบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิของผู้บริโภค
  2. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้บริโภค
  2. ประชาชนทั่วไป
  3. ผู้ป่วย