ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
ภาคธุรกิจเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์(มูลนิธกระจกเงา) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Back to Home ()
โทรศัพท์ 1:
029-732-236
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
029-732-237-106
อีเมล์:
info@backtohome.org
เว็บไซต์:
http://www.backtohome.org/
วันก่อตั้งองค์กร:
2003-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อเป็นศูนย์ที่รับแจ้งเหตุคนหาย 2. เพื่อช่วยเหลือติดตามคนหาย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. บริการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวที่มีญาติหายสาปสูญ 2. รับแจ้งเหตุคนหาย 3. กระจายข้อมูลผ่านกลไกต่างๆ ไปสู่สื่อมวลชนและองค์กรต่างๆ ในการช่วยเหลือติดตามคนหาย
ประวัติโดยย่อ:
กลางปี พ.ศ. 2546 การเดินทางเพื่อแสวงหาคำตอบของปัญหา จึงเริ่มขึ้น พร้อมกับการกลับมาอีกครั้ง ของ "กระจกเงา"ในเมืองหลวง และเป็นก้าวแรกของ "ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์"

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
    อำเภอ : หลักสี่
    หมายเลขโทรศัพท์ : 086-794-8670

ประเภทสิทธิ

  1. ต่อต้านการค้ามนุษย์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป