ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มศึกษาปัญหายา(กศย) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Drug Study Group ()
โทรศัพท์ 1:
0 2410 2382-3
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2 410 - 6271
อีเมล์:
dsg2518@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1975-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-03
ที่อยู่:
11/156 ซอยก้าวหน้า2 ถนนจรัญสนิทวงศ์13 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
อำเภอ:
ภาษีเจริญ
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
- จัดทำศูนย์ข้อมูลยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค - รณรงค์เผยแพร่เพื่อพัฒนาระบบยาในประเด็นต่างๆ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. ภญ.ดร.นิยพา เกียรติยิ่งอังศุมาลี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 11/156 ซอยก้าวหน้า2 ถนนจรัญสนิทวงศ์13
  อำเภอ : ภาษีเจริญ
  รหัสไปรษณีย์ : 10160
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2410 - 2382 - 3
  หมายเลขโทรสาร : 0 2 410 - 6271
  อีเมล์ : dsg2518@yahoo.com
  หมายเหตุ : ประธาน

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิของผู้บริโภค
 2. การศึกษาอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนพิการ