ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Narathiveds Small Scale Fisher Network ()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
19/1 หมู่ 5 บ้านทอน ตำบลโคกเทียน
อำเภอ:
เมืองนราธิวาส
จังหวัด:
นราธิวาส
หมายเหตุ:
1. ป้องกัน ควบคุมเครื่องมือประมงทำลายล้างในทะเล 2. ผลักดันกฎหมายนโยบายประมงให้เอื้อต่อประมงพื้นบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมเรียกร้องสิทธิชาวประมงพื้นบ้านร่วมกับสมัชชาคนจน 2. จัดองค์กรระดับชุมชนป้องกันเครื่องมือทำลาย 3. จัดประชุมชาวบ้าน 4. ผลักดันกฎหมายนโยบาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนราธิวาส

ผู้ประสานงาน

 1. นายอิบราเฮ็ม ซือแม (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 19/1 หมู่ 5 บ้านทอน ตำบลโคกเทียน
  อำเภอ : เมืองนราธิวาส
  รหัสไปรษณีย์ : 96000
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 4. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 5. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 6. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 7. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 8. เสรีภาพในการชุมนุม
 9. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน
 4. เกษตรกร/ชาวประมง