ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
074-781815
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
074-781815
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
87 หมู่15 อ.ละงู ต.ละงู จ.สตูล 91110
อำเภอ:
เมืองสตูล
จังหวัด:
สตูล
หมายเหตุ:
-ป้องกันควบคุมเครื่องมือประมงทำลายล้างในทะเล -ผลักดันกฎหมายนโยบายประมงให้เอื้อต่อประมงพื้นบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

  1. นายทวีศักดิ์ หวังสบู (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 87 หมู่15 อ.ละงู ต.ละงู จ.สตูล 91110
    หมายเลขโทรศัพท์ : 074-781815

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
  3. สิทธิแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง