ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มหยดน้ำ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.facebook.com/pages/หยดน้ำ/117999038369730
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
1900-12-08
ที่อยู่:
211 หมู่ 5 ตำบลหาดสำราญ
อำเภอ:
หาดสำราญ (กิ่งอำเภอ)
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย 2. ให้ชุมชนเข้าใจและยอมรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. อบรมให้ความรู้ด้านเอดส์ 2. การเยี่ยมบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายไพศาล สามทอง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 211 หมู่ 5 ตำบลหาดสำราญ
  อำเภอ : หาดสำราญ (กิ่งอำเภอ)
  รหัสไปรษณีย์ : 92120
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สถานะของบุคคล
 3. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริโภค
 2. ผู้ติดเชื้อ HIV
 3. ผู้ป่วย