ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการสนับสนุนเครือข่ายแรงงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (ส่วนงานของมูลนิธิเพื่อนหญิง) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 5355 4 565
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
14/7 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง
อำเภอ:
เมืองลำพูน
จังหวัด:
ลำพูน
หมายเหตุ:
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนงาน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มคนงาน 2. ประสานงานในเครือข่ายแรงงานและชุมชนบริเวณนิคมฯ จังหวัดลำพูน 3. เผยแพร่ให้ความรู้แก่คนงานให้รู้จักสิทธิของตน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดลำพูน

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุชาติ ตระกูลหูทิพย์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 14/7 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง
  อำเภอ : เมืองลำพูน
  รหัสไปรษณีย์ : 51000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5355 4 565

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 2. สิทธิแรงงาน
 3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
 4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ใช้แรงงาน