ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำและสิทธิมนุษยชนลุ่มน้ำปากพนัง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
089-594-4482
โทรศัพท์ 2:
083-594-1107
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-08-19
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
15 หมู่ 3 ถนนบางโหนดบ้านดาน ตำบลเกาะเพชร
อำเภอ:
หัวไทร
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ:
1. เพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรมในการพัฒนาพื้นที่ปากพนัง 2. เพื่ออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากชุมชนอย่างยั่งยืน 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนได้อย่างเที่ยงตรง 4. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนของสมาชิกกลุ่ม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวเพื่อเรียกร้องให้มีการเปิดเขื่อนกั้นแม่น้ำปากพนัง 2. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถมคลองสาธารณะ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานงาน

  1. นายประเสริฐ คงสงค์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 15 หมู่ 3 ถนนบางโหนดบ้านดาน ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 9594 4482

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เกษตรกร/ชาวประมง