ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านบางจำ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 7729 9398
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
1 หมู่ 5 ตำบลตะกุกเหนือ
อำเภอ:
วิภาวดี (กิ่งอำเภอ)
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
1. เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 2. สนับสนุนเรื่องเกษตรยั่งยืนในชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวเรียกร้องความเป็นธรรมจากปัญหาเขตอุทยานทับที่ดินทำกิน 2. ผลักดันให้มีการกันแนวเขตให้ชัดเจน 3. เผยแพร่ข้อมูลและสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 4. วิจัยการจัดการทรัพยากรกรณีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายสามารถ สุขบรรจง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 1 หมู่ 5 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7729 9398

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. เกษตรกร/ชาวประมง