ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อำเภอ:
เมืองชลบุรี
จังหวัด:
ชลบุรี
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
140 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2017-05-19
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2017-05-19
งบประมาณที่ใช้:
800,000 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ณ ห้อง ๑๐๒ (ห้องงานกิจการนิสิต) อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาววารุณี เจนาคม รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และรองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้ จากนั้น นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการทำงานเชื่อมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” ในการสัมมนาวิชาการ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียมส์ (Auditoriums) อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และการอภิปราย เรื่อง “ภาพหวังอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” โดยมี ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก นายชาติชาย เหลืองเจริญ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ นายรังสรรค์ สมบูรณ์ ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านบางละมุง นายพลิศร โนจา ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด และผศ.ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นวิทยากร ดำเนินรายการ โดย นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ ณ ห้อง ๑๐๒ (ห้องงานกิจการนิสิต) อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ติดต่อหรือสอบถามได้ที่ โทร. ๐๓๘ ๑๐๒๓๖๙ ต่อ ๑๐๖ / สายด่วน ๑๓๗๗

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม