ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
50 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-01-14
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-01-14
งบประมาณที่ใช้:
200,000 บาท
ความพึงพอใจ:
90%

รายละเอียดกิจกรรม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี ๒๕๔๖

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม