ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อำเภอ:
เมืองอุดรธานี
จังหวัด:
อุดรธานี
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
200 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-08-19
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-08-19
งบประมาณที่ใช้:
136,970 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดโครงการและกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้แก่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ๒. เพื่อกระตุ้นในนิสิต นักศึกษา ตลอดจนชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและการใช้อำนาจรัฐ เช่น ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อัยการผู้เชี่ยวชาญ ปลัดจังหวัด และเจ้าพนักงานสอบสวน ในส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ร่วมการบรรยายและเสวนาเพื่อให้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงแก่เยาวชน นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังมีการประกวดภาพวาดระบายสีและเรียงความในหัวข้อ “สิทธิขั้นพื้นฐานที่ฉันอยากได้” ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วภาคอีสานด้วย

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 1 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม