ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล
อำเภอ:
ดุสิต
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
50 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-05-20
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-05-20
งบประมาณที่ใช้:
0 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

ลดการเสียชีวิตบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ

  1. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 39 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม