ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก
อำเภอ:
เมืองพังงา
จังหวัด:
พังงา
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
50 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-07-23
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-07-24
งบประมาณที่ใช้:
114,180 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้กับผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษาและนักศึกษารุ่นพี่ และเพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินการรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในปี ๒๕๕๘ ไม่ให้ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 2 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม