ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
30 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-06-24
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-06-24
งบประมาณที่ใช้:
53,250 บาท
ความพึงพอใจ:
70%

รายละเอียดกิจกรรม

การแข่งขันโต้สาระวาทีส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีด้านสิทธิมนุษยชนในระดับอาเซียน (การโต้วสาระวาทีเป็นภาษาอังกฤษ)

คณะกรรมการ

  1. นายแท้จริง ศิริพานิช

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 2 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม