ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
60 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-02-05
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-02-05
งบประมาณที่ใช้:
16,700 บาท
ความพึงพอใจ:
70%

รายละเอียดกิจกรรม

00

คณะกรรมการ

  1. นายแท้จริง ศิริพานิช

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 7 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม