ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมการ์เดนคลิฟ
อำเภอ:
บางละมุง
จังหวัด:
ชลบุรี
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
50 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2015-03-10
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2015-03-11
งบประมาณที่ใช้:
67,183 บาท
ความพึงพอใจ:
70%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อประชุมทำความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ภาคกลาง 10 มหาวิทยาลัย และทำความตกลงร่วมกันในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการ

  1. ศ.อมรา พงศาพิชญ์

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม