ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
อ่าวฉลองวิลลา รีอสร์ท แอนด์สป
อำเภอ:
เมืองภูเก็ต
จังหวัด:
ภูเก็ต
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2014-12-14
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2014-12-20
งบประมาณที่ใช้:
813,007 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ 14-20 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม