ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรนด์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อำเภอ:
ดอนเมือง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
170 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2014-12-01
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2014-12-04
งบประมาณที่ใช้:
467,555 บาท
ความพึงพอใจ:
75%

รายละเอียดกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงร่วมกับสมัชชาคนจน และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง “เสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแก่ผู้นำสมัชชาคนจน”เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการทำงานของเครือข่ายสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

คณะกรรมการ

  1. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม