ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมต้นหว้ารีสอร์ท
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
50 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2014-11-04
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2014-11-06
งบประมาณที่ใช้:
147,836 บาท
ความพึงพอใจ:
70%

รายละเอียดกิจกรรม

สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย จัดสัมมนาโครงการประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง“กรอบแนวคิดสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรทำอย่างไร”เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการทำงานของเครือข่ายสิทธิมนุษยชน ในการจะผลักดันกรอบแนวคิดสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อีกทั้งสามารถสร้างแกนนำเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิชุมชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ

  1. นายจักรพงศ์ ธนวรพงศ์

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 54 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม