ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่เข้าร้องเรียนต่อ กสม. 21/04/2014

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2557 ชาวบ้านจากอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และชาวบ้านจังหวัดพิจิตร จำนวน 30 คน เข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.) โดยชาวบ้านจาก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีร้องเรียน กสม. กรณีที่มีบริษัทเอกชนเข้าไปสำรวจพื้นที่และยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำ ในพื้นที่ดินของชาวบ้าน  ทั้งนี้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดสระบุรีได้รับจดทะเบียนคำขอ แล้ว โดยนางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ ผู้ร้องกล่าวว่า บริษัทเอกชนเข้าไปทำการสำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งยังปกปิดข้อมูล และกีดกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเปิดเหมืองแร่ ซึ่งชาวบ้านได้ทำหนังสือไปยังผู้นำชุมชนแต่กลับถูกละเลยไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใด

ทาง ด้านชาวบ้านจากจังหวัดพิจิตรเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ กสม. ช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับความเจ็บป่วยจากกิจการการทำเหมืองแร่  โดยผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยบางรายตรวจพบสารหนู  บางรายตรวจพบสารไซยาไนด์ในกระแสเลือด ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เหนื่อย ไม่มีแรง เบื่ออาหาร บางรายจุกแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก และมีอาการคันเป็นผื่นแพ้ตามผิวหนัง ทั้งนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขและการรักษา พยาบาลแต่อย่างใด

นาย แพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านและกล่าวว่า กรณีของชาวบ้านอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีนั้น ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่กระทบต่อสิทธิ    ชุมชุนและสิทธิในการทำมาหากิน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 67 วรรค 2 ระบุว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนจะต้อง จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจากกรณีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ  และต้องมีการทำประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยนำผู้ที่รู้เรื่องมาร่วมพูดคุย เพราะทรัพยากรของประเทศ เจ้าของคือประชาชน  ทั้งนี้ จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน  ส่วนกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่จังหวัดพิจิตรนั้น กสม. จะทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขให้ชี้แจงต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ว่าจะมีการ ดำเนินการอย่างไรบ้าง

 

 

yt1

May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6