ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4378 9316
โทรศัพท์ 2:
0 4376 2081
โทรสาร:
0 4378 9316
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1992-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
อำเภอ:
เมืองมหาสารคาม
จังหวัด:
มหาสารคาม
หมายเหตุ:
1. ประสานความร่วมระหว่างภาครัฐและองค์กรเอกชน,และระหว่างเครือข่ายด้วยกัน 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ผลิตจดหมายข่าว,จุลสาร เผยแพร่ 2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาวิเคราะห์ 3. ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เสนอกฎหมายผลักดันนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดขอนแก่น
 3. จังหวัดชัยภูมิ
 4. จังหวัดนครพนม
 5. จังหวัดนครราชสีมา
 6. จังหวัดบึงกาฬ
 7. จังหวัดบุรีรัมย์
 8. จังหวัดมหาสารคาม
 9. จังหวัดมุกดาหาร
 10. จังหวัดยโสธร
 11. จังหวัดร้อยเอ็ด
 12. จังหวัดเลย
 13. จังหวัดศรีสะเกษ
 14. จังหวัดสกลนคร
 15. จังหวัดสุรินทร์
 16. จังหวัดหนองคาย
 17. จังหวัดหนองบัวลำภู
 18. จังหวัดอำนาจเจริญ
 19. จังหวัดอุดรธานี
 20. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายจักรพงศ์ ธนวรพงศ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4376 2081

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป