ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Alternative Agriculture Network in The Northeast ()
โทรศัพท์ 1:
0 4376 2048
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4378 9316
อีเมล์:
thi_asom@msk.ksc.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
อำเภอ:
เมืองมหาสารคาม
จังหวัด:
มหาสารคาม
หมายเหตุ:
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรรมยั่งยืน 2. เพื่อพัฒนาองค์กรชาวบ้านเกษตรกรรมยั่งยืนให้สามารถรวมตัวเป็นเครือข่ายในการพึ่งพาในเครือข่าย 3. เพื่อผลักดันต่อนโยบายต่อการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์เกษตรกร
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรรมยั่งยืน 2. เพื่อพัฒนาองค์กรชาวบ้านเกษตรกรรมยั่งยืนให้สามารถรวมตัวเป็นเครือข่ายในการพึ่งพาในเครือข่าย 3. เพื่อผลักดันต่อนโยบายต่อการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์เกษตรกร
ประวัติโดยย่อ:
1. รณรงค์เผยแพร่นโยบายด้านการเกษตรและระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 2. ส่งเสริมการผลิตด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 3. การพัฒนาตลาดทางเลือก

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดขอนแก่น
 3. จังหวัดชัยภูมิ
 4. จังหวัดนครพนม
 5. จังหวัดนครราชสีมา
 6. จังหวัดบึงกาฬ
 7. จังหวัดบุรีรัมย์
 8. จังหวัดมหาสารคาม
 9. จังหวัดมุกดาหาร
 10. จังหวัดยโสธร
 11. จังหวัดร้อยเอ็ด
 12. จังหวัดเลย
 13. จังหวัดศรีสะเกษ
 14. จังหวัดสกลนคร
 15. จังหวัดสุรินทร์
 16. จังหวัดหนองคาย
 17. จังหวัดหนองบัวลำภู
 18. จังหวัดอำนาจเจริญ
 19. จังหวัดอุบลราชธานี
 20. จังหวัดอุดรธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายอุบล อยู่หว้า (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ถนนกันทรวิชัย-เชียงยืน ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4376 2048

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เกษตรกร/ชาวประมง