ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มสันป่าตอง-แม่วางเสวนา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 5382 4575
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://aidsstithai.org/agencies/ngos/view/31
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
191/4 หมู่ 2 ถนนอำนวยโยธา ตำบลบ้านกลาง
อำเภอ:
สันป่าตอง
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. เพื่อรวบรวมองค์กรท้องถิ่น,ชาวบ้าน 2. เพื่อรณรงค์และเผยแพร่งานด้าoสาธารณสุข 3. เพื่อรณรงค์เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 4. เพื่อเป็นองค์กรรณรงค์ป้องกันสิทธิชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การเรียกร้องรักษาโรคการติดเชื้อHIVและAIDS จากโครงการ 30 บาทของรัฐ 2. เสนอยกเลิกกฎหมายลิขสิทธิ์ยา 3. ให้คำปรึกษา 4. การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายสภยุทธ แก้วพวงทอง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 191/4 หน้าโรงพยาบาลสันป่าตอง หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง
  อำเภอ : สันป่าตอง
  รหัสไปรษณีย์ : 50120
  หมายเลขโทรศัพท์ : (053) 824575
 2. นายไพศาส ภิโลคำ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 191/4 หมู่ 2 ถนนอำนวยโยธา ตำบลบ้านกลาง
  อำเภอ : สันป่าตอง
  รหัสไปรษณีย์ : 50120
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ติดเชื้อ HIV