ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมตะเกียงชีวิต ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 3858 1780 – 1
โทรศัพท์ 2:
0 6838 8871
โทรสาร:
0 3858 1103
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-02-14
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-17
ที่อยู่:
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลหมอนทอง
อำเภอ:
บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
หมายเหตุ:
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านเอดส์
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อ 2. จัดตั้งศูนย์อบรมในโรงพยาบาล 3. ศูนย์รับการเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านเอดส์ 4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการส่งต่อ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายสมชาย ยงพฤกษา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลหมอนทอง
  อำเภอ : บางน้ำเปรี้ยว
  รหัสไปรษณีย์ : 24150
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. สถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ป่วย
 2. ผู้ติดเชื้อ HIV