ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายสิทธิที่อยู่อาศัยชุมนุมสหกรณ์เคหสถานชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย จำกัด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2718 0911
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
2044/28-33 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง
อำเภอ:
ห้วยขวาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 2. เสนอระดับนโยบายการขอใช้ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยคนจน-คนจนอยู่ในเมือง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การรวมตัวของผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยที่ไม่มีที่เป็นของตัวเอง 2. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย 3. รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง พรบ.ชุมชนแออัด
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางประจวบ แซ่ส่ง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 2044/28-33 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง
  อำเภอ : ห้วยขวาง
  รหัสไปรษณีย์ : 10310
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. ถิ่นกำเนิด
 4. สถานะของบุคคล
 5. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
 6. สิทธิในที่อยู่อาศัย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด
 3. ประชาชนทั่วไป