ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Kwae Robom-Siyad Development Project ()
โทรศัพท์ 1:
0 3855 3238 0
โทรศัพท์ 2:
0 1781 0091
โทรสาร:
0 3855 3238
อีเมล์:
panomland@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1980-12-08
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
77/286-287 หมู่2 หมู่บ้านพนมแลนด์เฮาส์ ตำบลพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
อำเภอ:
เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
หมายเหตุ:
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่าย 2. เพื่อพัฒนากองทุนหมู่บ้านและเครือข่ายเป็นฐานในการสนันสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3. เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีต่างๆ ในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานงาน

  1. นายเกษม เพชรนที (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 77/286-287 หมู่2 หมู่บ้านพนมแลนด์เฮาส์ ตำบลพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 1781 0091

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
  2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
  2. เกษตรกร/ชาวประมง