ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มประสานงานเพื่อการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Women and Youth development Coordination Group, Lampang ()
โทรศัพท์ 1:
0 5422 8027
โทรศัพท์ 2:
0 1960 0803
โทรสาร:
0 5422 8027
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
16 ซอย 2 ชุมชนค่ายทหาร ถนนลำปาง – งาว ตำบลพิชัย
อำเภอ:
เมืองลำปาง
จังหวัด:
ลำปาง
หมายเหตุ:
1. เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของเด็กและสตรี 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดอบรมกฎหมายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2. เปิดศูนย์รับช่วยเหลือชั่วคราว 3. ผลักดัน ร่างกฎหมายขจัดความรุนแรงในครอบครัว 4. การเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกำแพงเพชร
 2. จังหวัดชัยนาท
 3. จังหวัดน่าน
 4. จังหวัดพะเยา
 5. จังหวัดพิษณุโลก
 6. จังหวัดพิจิตร
 7. จังหวัดลำปาง
 8. จังหวัดลำพูน
 9. จังหวัดสุโขทัย
 10. จังหวัดอ่างทอง
 11. จังหวัดอุตรดิตถ์
 12. จังหวัดอุทัยธานี
 13. จังหวัดเชียงราย
 14. จังหวัดเชียงใหม่
 15. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 16. จังหวัดแพร่
 17. เมืองชุมพร
 18. ท่าแซะ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 16 ซอย 2 ชุมชนค่ายทหาร ถนนลำปาง – งาว ตำบลพิชัย
  อำเภอ : เมืองลำปาง
  รหัสไปรษณีย์ : 52000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 08 1960 0803

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
 2. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. ผู้หญิง