ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มศึกษาพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Alternative Energy Project for Sustainability ()
โทรศัพท์ 1:
0 2591 5840
โทรศัพท์ 2:
0 2951 9251
โทรสาร:
0 2591 5840
อีเมล์:
aeps@ksc.th.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
97/90 เกร็ดแก้วการ์เด้น 3 ถนนประชาชื่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
อำเภอ:
เมืองนนทบุรี
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
1. ติดตามผลกระทบจากโครงการพลังงานและนิวเคลียร์ 2. รณรงค์เชิงนโยบายในประเด็นพลังงานยั่งยืน
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนครนายก
 2. จังหวัดสมุทรปราการ
 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 4. จังหวัดชุมพร
 5. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 7. จังหวัดสงขลา
 8. จังหวัดยะลา
 9. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาววัชรี เผ่าเหลืองทอง

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 4. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป