ลำดับ ชื่อองค์กร ประเทศ โทรศัพท์ อีเมลล์ ประเภทองค์กร วันที่เป็นสมาชิก สถานะ
1 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Swaziland 22122222 OHCHR@or.org 23/02/2014 ปิดใช้งาน
2 United States Agency for International Development United States 2027124810 usaid@or.org 23/02/2014 ปิดใช้งาน
3 test Antarctica 2147483647 29/03/2014 ปิดใช้งาน
4 Test ENG Antigua and Barbuda 632542333 31/03/2014 ปิดใช้งาน
5 United Nations Children's Fund Switzerland 852 10/03/2014 ปิดใช้งาน
6 who Afghanistan 2147483647 10/03/2014 ปิดใช้งาน
7 UNHRC Bahamas 245679969 10/03/2014 ปิดใช้งาน
8 test ENG Afghanistan 125541 01/01/1970 ปิดใช้งาน
9 National of Human Rights Commission Sweden 24316461 19/03/2014 ปิดใช้งาน
10 อัมเบลล่า United States 241214521 25/03/2014 ปิดใช้งาน
11 what Afghanistan 22192821 ki_2@hotmail.com 01/03/2014 ปิดใช้งาน
12 unr Afghanistan 8888 30/11/2015 ปิดใช้งาน
13 ดเาสนเา Albania 0 31/10/2015 ปิดใช้งาน
14 test Antarctica 81111 01/09/2017 ปิดใช้งาน